SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ LİSTESİ

Sayın yazarlar, göndermiş olduğunuz araştırma metinleriniz  Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal özel sayı olarak yayınlanacaktır.İsteyen yazarlar size daha sonradan iletilecek tarihe kadar araştırmalarını orijinal araştırma makalesi olarak hazırlayıp dergiye gönderirlerse değerlendirmeden sonra dergide yayınlanacaktır.

Bildiri Türü İsim Başlık
Sözel Bildiri FERAY PEKDAĞLI ODYOLOJİK İNCELEMEDE FOREHEAD VE MASTOİD YERLEŞİMLİ KEMİK VİBRATÖR İLE İNTERAURAL ATTENUASYONUN (KULAKLAR ARASI AZALMA) DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözel Bildiri YAĞMUR BALOĞLU VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN BAŞ İTME TESTİNE ETKİSİ
Sözel Bildiri SAFİYE KEPENEK YAŞA BAĞLI MAKÜLER DEJENERASYONU OLAN HASTALARDA DENGE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözel Bildiri MERVE TORUN TOPCU BEBEKLERDE VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA GENİŞ BANT TİMPANOMETRİ ÖLÇÜMLERİ İLE NORMATİF VERİLERİN SAĞLANMASI
Sözel Bildiri MURAT ERİNÇ KHALFA HİPERAKUZİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Sözel Bildiri MEDİNE KARA GENEL ANESTEZİNİN VESTİBÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözel Bildiri MEHMET YARALI GÜRÜLTEDE KONUŞMAYI AYIRT ETME BECERİLERİ FARKLI OLAN BİREYLERDE GÜRÜLTÜNÜN ÜNSÜZ-ÜNLÜ HECELERLE OLUŞAN UYARILMIŞ KORTİKAL POTANSİYELLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sözel Bildiri AFAG ABBASOVA SES BOZUKLUĞUYLA BAŞVURAN VAKALARIN İNCELENMESİ: DİLKOM VERİLERİ.
Sözel Bildiri NEZEHAT ÖZGÜL ÜNLÜER İNME SONRASI YUTMA BOZUKLUĞUNDA TRANSKRANİYAL MANYETİK STİMULASYON KULLANIMININ YUTMA FONKSİYONU VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sözel Bildiri BÜLENT TOĞRAM DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİNİN KLİNİK UYGULAMA VE DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Sözel Bildiri PELİN PİŞTAV AKMEŞE İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARIN DİL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ VE NORMAL İŞİTEN AKRANLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Sözel Bildiri ATILIM ATILGAN KABLOSUZ BAĞLANTI ÖZELLİĞİNE SAHİP BİLATERAL İŞİTME CİHAZI KULLANAN İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE VE NORMAL İŞİTENLERDE UZAYSAL AYRILIK ETKİSİNİN İŞİTSEL UYARILMIŞ KORTİKAL POTANSİYELLERLE İNCELENMESİ
Sözel Bildiri HATİCE BERAT ORHAN S/N TİP İŞİTME KAYBI OLAN YETİŞKİN HASTALARDA VESTİBÜLER FONKSİYONLARIN ARAŞTIRILMASI
Sözel Bildiri DENİZ KAZANOĞLU FONOLOJİK FARKINDALIK TESTİNİN GELİŞTİRME SÜRECİ: ÖN BULGULAR
Sözel Bildiri EMİNE ARSLAN TEK TARAFLI ORGANİK OLMAYAN İŞİTME KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE STENGER TESTİNİN YARARI
Sözel Bildiri ELİF KARADAYI ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA BÜYÜYEN ÇOCUKLARIN DİL EDİNİM PROBLEMİ
Sözel Bildiri ÇAĞLA DİNSEVER ELİKÜÇÜK INVESTIGATION OF THE EFFECT OF POSTERIOR PHARYNGEAL WALL AUGMENTATION(PPWA) ON SPEECH IN VELOPHARYNGEAL INSUFFICIENCY(VPI)
Sözel Bildiri EYLÜL ALTAN SES BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN OBJEKTİF VE SUBJEKTİF SES ANALİZ YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ KORELASYONUN ARAŞTIRILMASI
Sözel Bildiri FULYA ÖZER GEBELİK DÖNEMİNDE VERTİGOYA YAKLAŞIM
Sözel Bildiri FULYA ÖZER YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASINDA HİPERBİLİRUBİNEMİ RİSKİNİN ANALİZİ
Sözel Bildiri ANI PARABAKAN PSÖRİAZİS HASTALARINDA ORTA VE İÇ KULAK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözel Bildiri HANDAN TURAN DİZDAR OBEZİTENİN TUBA ÖSTAKİ FONKSİYONLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
Sözel Bildiri RAUF OĞUZHAN KUM ANİ İŞİTME KAYBINDA NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN İNCELENMESİ
Sözel Bildiri HANDAN TURAN DİZDAR NORMAL İŞİTEN BİREYLERDE KONUŞMAYI ALMA VE KONUŞMAYI AYIRDETME TESTLERİNİN, CANLI SES VE KOMPACT DİSKTEN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.
Sözel Bildiri SERPİL DEMİR ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA ORTA VE İÇ KULAK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözel Bildiri KIVANÇ KARAAĞAÇ İŞİTME CİHAZLARININ BAŞLANGIÇ AYARLARININ GERÇEK KULAK ÖLÇÜMÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözel Bildiri MÜZEYYEN ÇİYİLTEPE HALTERCİLERDE ANTRENMAN SESİN AKUSTİK DEĞERLERİNE ETKİSİ
Sözel Bildiri DENİZ TUZ KOKLEAR HİPOPLAZİ TİP-III MALFORMASYONUNDA BİNAURAL İŞİTME: OLGU SUNUMU
Sözel Bildiri MELEK NUR UYGUN SERT GLOTTAL ATAKLARIN SIKLIĞINI DEĞERLENDİREN TÜRKÇE OKUMA PARÇASI GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Sözel Bildiri GÖRKEM ERTUĞRUL BİLATERAL POSTERİOR VE SUPERİOR SEMİSİRKÜLER KANAL APLAZİSİNDE VESTİBÜLER BULGULAR VE VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ÖNEMİ: VAKA SUNUMU
Sözel Bildiri TUĞÇE KARAHAN TIĞRAK AKICI KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN DAVRANIŞ DEĞERLENDİRMESİ VE EBEVEYNLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sözel Bildiri GÖRKEM ERTUĞRUL PATULOZ ÖSTAKİ TANISINDA ODYOLOJİK DEĞERLENDİRME VE ANAMNEZİN ÖNEMİ: VAKA SUNUMU
Sözel Bildiri AYDAN BAŞTUĞ DUMBAK TÜRK AFAZİ HASTALARININ İSİMLENDİRME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ, PRELİMİNER BİR ÇALIŞMA
Sözel Bildiri NEZEHAT ÖZGÜL ÜNLÜER NÖROLOJİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TÜRKÇE YEME DEĞERLENDİRME SKALASI'NIN ASPİRASYONU TESPİT ETMEDE AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ
Sözel Bildiri MUSTAFA YÜKSEL FONKSİYONEL İŞİTME KAYIPLARINDA AUDITORY STEADY STATE RESPONSE (ASSR) BULGULARI
Sözel Bildiri ARZU KIRBAÇ KEKEME OLAN VE OLMAYAN YETİŞKİNLERDE VOİCE ONSET TİME (VOT) KARŞILAŞTIRMASI
Sözel Bildiri DİLEK DEMİRAL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARDA NAZALANS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözel Bildiri BUŞRA ALTIN GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: VESTİBÜLER İMPLANTLAR
Sözel Bildiri BUŞRA ALTIN Vesti̇büler Problemlere Eşli̇k Eden Stres ve Anksi̇yeteni̇n Rehabi̇li̇tasyon Süreci̇ne Etki̇leri̇-Vaka Çalışması
Poster Bildiri MÜZEYYEN ÇİYİLTEPE NADİR BİR OLGU: TÜP BEBEK KOMPLİKASYONU-SEREBRAL PALSY'E EŞLİK EDEN DAWN SENDROMU
Poster Bildiri ATILIM ATILGAN UNİLATERAL İŞİTSEL NÖROPATİDE KOKLEAR SİNİR AGENEZİSİ: OLGU SUNUMU
Poster Bildiri NEDİM TURĞUT İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN İLETİŞİMSEL AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
Poster Bildiri GÜLCE KİRAZLI KONJENİTAL RUBELLA SENDROMLU BİR OLGUNUN ODYOLOJİK, KONUŞMA VE DİL DEĞERLENDİRMESİ
Poster Bildiri MÜZEYYEN ÇİYİLTEPE BROCA AFAZİSİNDE SÖZDİZİMSEL ÇALKALAMANIN İŞLEMLENMESİ
Poster Bildiri MÜZEYYEN ÇİYİLTEPE HOLOPROZENSEFALİ TANISINA EŞLİK EDEN DİSFAJİ VE MOTOR KONUŞMA GELİŞİMİ
Poster Bildiri MUHAMMET ESEN TÜRKİYE'DE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEKLİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜNE YÖNELİK UYGULANAN ÜCRETSİZ EĞİTİMLERE ULAŞILABİLİRLİK
Poster Bildiri SEREN DÜZENLİ ÖZTÜRK KEKEMELİK VE ONA EŞLİK EDEN DİL VE KONUŞMA BOZUKLARININ TERAPİ PLANI ÇİZİLMESİNE ETKİSİ
Poster Bildiri HATİCE FEYZA KONCA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YUTMA VE MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARI KLİNİĞİNE BAŞVURAN ARDIŞIK 100 HASTA PROFİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Poster Bildiri ŞADİYE BACIK TIRANK DUDAK DAMAK YARIKLI ÇOCUKLARIN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ DİL GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRMESİ
Poster Bildiri NURTEN KARATAŞ AFAZİLİ BİREYLERİN NESNE KULLANIMINA YÖNELİK İDEOMOTOR APRAKSİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Poster Bildiri BİLGEHAN TEKİN DAL SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE VİDEONİSTAGMOGRAFİ CİHAZI İLE YAPILAN KALORİK TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Son Gönderim Tarihi

19 Eylül 2016

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulma Tarihi

23 Eylül 2016

Erken Kayıt Tarihi

15 Eylül 2016

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: info@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.