SÖZEL BİLDİRİLER

ODYOLOJİ SALONU
B SALONU (ODYOLOJİ SALONU) 13 EKİM 2016
17:30-17:40 HANDAN TURAN DİZDAR
Obezitenin Tuba Östaki Fonksiyonları Üzerine Olan Etkisi
17:40-17:50 HATİCE BERAT ORHAN
S/N Tip İşitme Kaybı Olan Yetişkin Hastalarda Vestibüler Fonksiyonların Araştırılması
17:50-18:00 HANDAN TURAN DİZDAR
Normal İşiten Bireylerde Konuşmayı Alma Ve Konuşmayı Ayırdetme Testlerinin, Canlı Ses Ve Kompact Diskten Sonuçlarının Karşılaştırılması.
18:00-18:10 FERAY PEKDAĞLI
Odyolojik İncelemede Forehead Ve Mastoid Yerleşimli Kemik Vibratör İle İnteraural Attenuasyonun (Kulaklar Arası Azalma) Değerlendirilmesi
18:10-18:20 YAĞMUR BALOĞLU
Vücut Kitle İndeksinin Baş İtme Testine Etkisi
18:20-18:30 SAFİYE KEPENEK
Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyonu Olan Hastalarda Denge Sisteminin Değerlendirilmesi
18.30-18:40 MERVE TORUN TOPCU
Bebeklerde Ve Küçük Çocuklarda Geniş Bant Timpanometri Ölçümleri İle Normatif Verilerin Sağlanması
18:40-18:50 MURAT ERİNÇ
Khalfa Hiperakuzi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

18:50-19:00

EBRU SÖNMEZ
Gecikmiş Konuşması Olan Bir Vakada Canlı Ses ve CD Compact Uyaran Kullanılarak Yapılan Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
B SALONU (ODYOLOJİ SALONU) 14 EKİM 2016
17:30-17:40 MEDİNE KARA
Genel Anestezinin Vestibüler Sistem Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
17:40-17:50 ATILIM ATILGAN
Kablosuz Bağlantı Özelliğine Sahip Bilateral İşitme Cihazı Kullanan İşitme Kayıplı Bireylerde Ve Normal İşitenlerde Uzaysal Ayrılık Etkisinin İşitsel Uyarılmış Kortikal Potansiyellerle İncelenmesi
17:50-18:00 FULYA ÖZER
Gebelik Döneminde Vertigoya Yaklaşım
18:00-18:10 EMİNE ARSLAN
Tek Taraflı Organik Olmayan İşitme Kaybının Değerlendirilmesinde Stenger Testinin Yararı
18:10-18:20 ANI PARABAKAN
Psöriazis Hastalarında Orta Ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
18:20-18:30 MEHMET YARALI
Gürültede Konuşmayı Ayırt Etme Becerileri Farklı Olan Bireylerde Gürültünün Ünsüz-Ünlü Hecelerle Oluşan Uyarılmış Kortikal Potansiyeller Üzerindeki Etkisi
18.30-18:40 SERPİL DEMİR
Romatoid Artrit Hastalarında Orta Ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
18:40-18:50 KIVANÇ KARAAĞAÇ
İşitme Cihazlarının Başlangıç Ayarlarının Gerçek Kulak Ölçümüyle Değerlendirilmesi
18:50-19:00  
19:00-19:10 EMEL UĞUR
FONKSİYONEL ODYOLOJİK YAKLAŞIM İLE TANILANAN VESTİBÜLER SCHWANNOMA OLGU SUNUMU
19:10-19:20 SAADET OĞUZTÜRK
MALATYA İLİ YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMI KAPSAMINDA TOPUK KANI TARAMA TESTLERİ VE İŞİTME TARAMALARI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
B SALONU (ODYOLOJİ SALONU) 15 EKİM 2016
17:30-17:40 FULYA ÖZER
Yenidoğan İşitme Taramasında Hiperbilirubinemi Riskinin Analizi
17:40-17:50 BUŞRA ALTIN
Geleceğin Teknolojisi: Vestibüler İmplantlar
17:50-18:00 DENİZ TUZ
Koklear Hipoplazi Tip-Iıı Malformasyonunda Binaural İşitme: Olgu Sunumu
18:00-18:10 GÖRKEM ERTUĞRUL
Bilateral Posterior Ve Superior Semisirküler Kanal Aplazisinde Vestibüler Bulgular Ve Vestibüler Rehabilitasyonun Önemi: Vaka Sunumu
18:10-18:20 BUŞRA ALTIN
Vesti̇Büler Problemlere Eşli̇K Eden Stres Ve Anksi̇Yeteni̇N Rehabi̇Li̇Tasyon Süreci̇Ne Etki̇Leri̇-Vaka Çalışması
18:20-18:30 MUSTAFA YÜKSEL
Fonksiyonel İşitme Kayıplarında Audıtory Steady State Response (Assr) Bulguları
18:30-18:40 GÖRKEM ERTUĞRUL
Patuloz Östaki Tanısında Odyolojik Değerlendirme Ve Anamnezin Önemi: Vaka Sunumu
18:40-18:50 RAUF OĞUZHAN KUM
Ani İşitme Kaybında Nötrofil-Lenfosit Oranı Ve Ortalama Trombosit Hacminin İncelenmesi
18:50-19:00 BURAK KABİŞ
NF2 Hastalarının Vestibüler Sinir Değerlendirilmesinde Elektrokokleografinin Rolü
DKT SALONU
C SALONU (DKT SALONU) 13 EKİM 2016
17:30-17:40 Pelin PİŞTAV AKMEŞE
İşitme Kayıplı Çocukların Dil Becerilerinin İncelenmesi Ve Normal İşiten Akranları İle Karşılaştırılması
17:40-17:50 ÇAĞLA DİNSEVER ELİKÜÇÜK
Velofarengeal Yetmezlikte Posterior Farengeal Duvar Augmentasyonunun Konuşma Üzerine Etkisinin İncelenmesi
17:50-18:00 DİLEK DEMİRAL
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Yapılan Hastalarda Nazalans Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
18:00-18:10 TUĞÇE KARAHAN TIĞRAK
Akıcı Konuşma Bozukluğu Olan Çocukların Davranış Değerlendirmesi Ve Ebeveynlerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
18:10-18:20 ARZU KIRBAÇ
Kekeme Olan Ve Olmayan Yetişkinlerde Voice Onset Time (VOT) Karşılaştırması
18:20-18:30 Tartışma
C SALONU (DKT SALONU) 14 EKİM 2016
17:30-17:40 BÜLENT TOĞRAM
Dil Ve Konuşma Terapistlerinin Klinik Uygulama Ve Deneyimlerinin İncelenmesi
17:40-17:50 AFAG ABBASOVA
Ses Bozukluğuyla Başvuran Vakaların İncelenmesi: Dilkom Verileri.
17:50-18:00 MELEK NUR UYGUN
Sert Glottal Atakların Sıklığını Değerlendiren Türkçe Okuma Parçası Geliştirme Çalışması
18:00-18:10 EYLÜL ALTAN
Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Objektif Ve Subjektif Ses Analiz Yöntemleri Arasındaki Korelasyonun Araştırılması
18:10-18:20 MÜZEYYEN ÇİYİLTEPE
Haltercilerde Antrenman Sesin Akustik Değerlerine Etkisi
18:20-18:30 Tartışma
C SALONU (DKT SALONU) 15 EKİM 2016
17:30-17:40 DENİZ KAZANOĞLU
Fonolojik Farkındalık Testinin Geliştirme Süreci: Ön Bulgular
17:40-17:50 ELİF KARADAYI
Çocuk Esirgeme Kurumunda Büyüyen Çocukların Dil Edinim Problemi
17:50-18:00  AYDAN BAŞTUĞ DUMBAK
Türk Afazi Hastalarının İsimlendirme Becerilerinin İncelenmesi, Preliminer Bir Çalışma 
18:00-18:10 NEZEHAT ÖZGÜL ÜNLÜER
Nörolojik Bozukluğu Olan Hastalarda Türkçe Yeme Değerlendirme Skalası'nın Aspirasyonu Tespit Etmede Ayırt Edici Özelliği
18:10-18:20 NEZEHAT ÖZGÜL ÜNLÜER
İnme Sonrası Yutma Bozukluğunda Transkraniyal Manyetik Stimulasyon Kullanımının Yutma Fonksiyonu Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
18:20-18:30  Tartışma

 

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Son Gönderim Tarihi

19 Eylül 2016

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulma Tarihi

23 Eylül 2016

Erken Kayıt Tarihi

15 Eylül 2016

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: info@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.